Modlitwy ministrantów

Modlitwa przed Mszą Świętą :

M. Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją.
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na Ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie.

Amen

K. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
M. Który stworzył Niebo i Ziemię.

Modlitwa po Mszy Świętej :


Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby,
spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych
tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie,
szedł tylko drogą Zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen