Polskie kolędy

W liturgii Kościoła katolickiego kolędy wykonuje się od Mszy o północy w Święto Bożego Narodzenia (noc 24/25 grudnia) do święta Chrztu Pańskiego (niedziela po 6 stycznia). W polskiej tradycji dopuszcza się śpiewanie ich do Święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego).

Od współczesnych kolęd (wykorzystywanych w nabożeństwach religijnych) odróżnić należy utwory o tematyce związanej nie z narodzeniem Jezusa, lecz z okresem potocznie związanym ze świętami Bożego Narodzenia, jak np. polską piosenkę "Jest taki dzień", niemiecką "O Tannenbaum" czy angielskie "Jingle Bells" i "White Christmas".

Według tradycji chrześcijańskiej autorem pierwszej kolędy był św. Franciszek z Asyżu[1] i była ona śpiewana w zorganizowanej przez niego szopce. Najstarsza polska kolęda to "Zdrów bądź królu anielski" z 1424 r. Najsłynniejszą kolędą jest "Cicha noc", którą przetłumaczono na ponad 300 języków i dialektów. Powstała w roku 1818 w małym austriackim miasteczku w Alpach. Jej autorami byli wikary miejscowego kościoła ks. Józef Mohr oraz jego organista Franz Gruber.

Źródło: wikipedia

Najpiękniejsze polskie kolędy