Dlaczego Jezus umarł na krzyżu?

Jest to pytanie na ktόre jest nam często trudno odpowiedzieć. Naszą odpowiedzią jest, że Jezus umarł za nasze grzechy, ale konkretnym pytaniem jest: „dlaczego Jezus umarł za nasze grzechy?”

Aby poprawnie odpowiedzieć na powyższe pytanie musimy zrozumieć że Jezus nie musiał umierać na krzyżu za nikogo! Naszym problemem jako ludzie jest to że myślimy, że Bόg jest nam coś winien i że tak naprawdę na coś lepszego zasługujemy. Każdy z nas zasługuje na jedną rzecz a jest nią wieczne potępienie w piekle. Lecz prawdą jest to że Bóg jest Stwόrcą a my stworzeniem, jak mόwi zresztą Apostoł Paweł w Liście do Rzymian 9:20-21:

Człowiecze! Kimże ty jesteś, byś mógł się spierać z Bogiem? Czyż może naczynie gliniane zapytać tego, kto je ulepił: „Dlaczego mnie takim uczyniłeś?” Czyż garncarz nie ma mocy nad gliną i nie może z tej samej zaprawy zrobić jednego naczynia ozdobnego, drugiego zaś na użytek niezaszczytny?

A więc jak widzimy Bόg jest Stwόrcą a my stworzeniem, dylemat polega na tym że Bόg stworzył nas z wolną wolą a my wybraliśmy grzech i sprzeciwiliśmy się nakazowi Bożemu i skosztowaliśmy owocu z drzewa poznania dobra i zła (Księga Rodzaju 3:1-24). Bόg powiedział że napewno umrzemy jeśli skosztujemy tego owocu i umarliśmy duchowo oraz fizycznie. Każda osoba rodząca się na ten świat przychodzi jako grzesznik aby umrzeć! Śmierć jest wypisana na każdym człowieku, kto się rodzi musi umrzeć ponieważ każdy zgrzeszył:

„Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli...”(List Św. Pawła do Rzymian 5:12).

Bόg nie dał ofiary przebłagalnej dla aniołόw ktόrzy Jemu się sprzeciwili, Bόg potępił ich na wieczne męki w piekle jednak dla człowieka Bόg przygotował ofiarę zastępczą, przebłagalną,Jezus w moim miejscu.” Musimy pamiętać że Bόg jest sprawiedliwy i musi potępić grzech tak jak policjant ktόry musi zaaresztować mordercę. Bόg Ojciec w Swojej miłości i sprawiedliwości od wieczności przygotował krzyż:

On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was.” (I Piotra 1:20).

Krzyż nie był "Planem B", jakby Bόg zawalił sprawę, poto był upadek aby był krzyż, abyśmy poznali niezgłębioną mądrość i miłość Bożą oraz chwałę ktόra jest na obliczu Chrystusowym (II List Św. Pawła do Koryntian 4:6). Jezus umarł, bo była to jedyna droga; człowiek zgrzeszył przeciwko Bogu ktόry jest Święty; całkowicie inny i oddzielony od Nas, to właśnie znaczy słowo święty; inny. Tylko Bόg może zapłacić za nasze winy bo zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu. Musimy zrozumieć że pierwszożędnie grzeszymy przeciwko Bogu a potem ludziom:

„ Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osądzie (Psalm 51:6).

A więc w konkluzji, Jezus nie musiał za nas umrzeć ale Bόg w Swej mądrości, sprawiedliwości i miłości DAŁ nam SYNA Swego aby kto kolwiek w Niego uwierzy nie zginie ale życie wieczne będzie miał, „Ja jestem droga, prawda i życie, i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze Mnie” (Jan 14:6).

Jezus jest jedyną drogą na zbawienie, każda inna wiedzie na zatracenie, Jezus jest prawdą, wszystko inne jest kłamstwem, Jezus jest życiem a wszystko inne jest śmiercią, przyjć do Jezusa, uchwyć się krzyża, przestań grzeszyć, odwrόć się od grzechu, zawołaj do Niego teraz zaufaj mu że Jego śmierć na krzyżu jest wystarczająca na zbawienie, w końcu to Bόg umarł ktόry może zbawić na wieki!

Jezus umarł na krzyżu ponieważ był to jedyny sposób aby zbawić ludzkość. Jezus jest ofiarą zastępczą. To znaczy że On umarł za ciebie i za mnie. Jezus jest ofiarą, to znaczy że zapłacił już za Nas, teraz tylko przyjmij ten Dar... Jezusa...