Cud eucharystyczny w Buenos Aires

Kiedy arcybiskupem Buenos Aires był kardynał Bergoglio, aktualnie papież Franciszek, miał miejsce ostatni cud eucharystyczny uznany przez władze kościelne. Wydarzenia miały następujący przebieg:

18 sierpnia 1996 roku wieczorem ks. Alejandro Pezet odprawiał Mszę Świętą w katolickim kościele w handlowej dzielnicy Buenos Aires. Pod koniec udzielania Komunii Św., podeszła do niego kobieta i poinformowała, że z tyłu Kościoła na świeczniku leży porzucona Hostia. Ksiądz Alejandro poszedł na wskazane miejsce i zobaczył sprofanowaną Hostię. Była tak pobrudzona, że nie mógł jej spożyć. Włożył ją więc do naczynia z wodą i schował do tabernakulum w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Kiedy w poniedziałek 26 sierpnia ks. Alejandro otworzył tabernakulum, ze zdziwieniem stwierdził, że Hostia zmieniła się w krwistą substancję. Poinformował o tym ks. kardynała Bergoglio, który polecił, aby wykonano profesjonalne zdjęcia. Widać na nich wyraźnie, że Hostia, która zamieniła się w zakrwawione ciało, znacznie się powiększyła. Przez kilka lat przechowywano ją w tabernakulum, trzymając całą sprawę w tajemnicy. Ponieważ Hostia ta w ogóle nie ulegała zniszczeniu, w 1999 roku, decyzją kardynała Bergoglio, postanowiono poddać ją naukowym badaniom.

5 października 1999 r., w obecności przedstawicieli Kościoła, z Hostii, która stała się prawdziwym ciałem, pobrał próbkę dr Castanon. Przesłano ją naukowcom w Nowym Jorku. Nie poinformowano ich o jej pochodzeniu, aby niczego nie sugerować. Jednym z badaczy był dr Frederic Zugibe, znany nowojorski kardiolog i patolog medycyny sądowej. Stwierdził on, że badana substancja jest prawdziwym ludzkim ciałem, w którym obecne jest ludzkie DNA. Naukowiec ten oświadczył, że „badany materiał jest fragmentem mięśnia sercowego znajdującego się w ścianie lewej komory serca, z okolicy zastawek. Ten mięsień jest odpowiedzialny za skurcze serca.

Trzeba pamiętać, że lewa komora serca pompuje krew do wszystkich części ciała. Mięsień sercowy jest w stanie zapalnym, znajduje się w nim wiele białych ciałek. Wskazuje to na fakt, że to serce żyło w chwili pobierania wycinka. Twierdzę, że serce żyło, gdyż białe ciałka obumierają poza żywym organizmem, potrzebują go, aby je ożywiał. Ich obecność wskazuje więc, że serce żyło w chwili pobierania próbki. Co więcej, te białe ciałka wniknęły w tkankę, co wskazuje na fakt, że to serce cierpiało – tak jak serce kogoś, kto był mocno pobity w okolicach klatki piersiowej”. Dwaj Australijczycy, dziennikarz Mike Willesee i prawnik Ron Tesoriero, którzy byli świadkami tych badań i wiedzieli, skąd pochodzi próbka, byli zszokowani treścią oświadczenia doktora Zugibe. Mike Willesee zapytał naukowca, jak długo białe ciałka zachowałyby swoją żywotność, gdyby znajdowały się w ludzkiej tkance, którą umieszczono w wodzie. Doktor Zugibe odpowiedział, że w ciągu kilku minut przestałyby istnieć. Wtedy dziennikarz poinformował doktora, że materiał, z którego pobrano badaną próbkę, był najpierw przez miesiąc przechowywany w naczyniu ze zwykłą woda, a później przez trzy lata w naczyniu z wodą destylowaną – i wtedy dopiero pobrano z niego próbkę do badań. Doktor Zugibe odpowiedział, że nie znajduje naukowego wyjaśnienia dla tego faktu, a jego zaistnienie nie da się racjonalnie wytłumaczyć. Wtedy Mike Willesee poinformował doktora Zugibe, że badana przez niego próbka to konsekrowana Hostia (biały niekwaszony chleb), która w tajemniczy sposób zmieniła się we fragment zakrwawionego ludzkiego ciała. Zdumiony tą informacją doktor Zugibe powiedział: „W jaki sposób i dlaczego konsekrowana Hostia mogła zmienić swój charakter i stać się ludzkim żyjącym ciałem i krwią, pozostanie dla nauki nierozwiązalną tajemnicą, która całkowicie przerasta jej kompetencje”.

Cud eucharystyczny w Buenos Aires jest niezwykłym znakiem, potwierdzonym przez naukowe badania. Buenos Aires to miejsce dla Eucharystii szczególne, a kardynał Bergoglio, wówczas biskup tego miasta, sam jest świadkiem niezwykłego cudu, jakiego Pan dokonał, chcąc wzmocnić nasza wiarę w swoją realną obecność pośród Jego ludu. Zamieszczone w książce „Cud Eucharystii” teksty, to homilie wygłoszone przez kardynała Jorge Mario Bergoglio, papieża Franciszka, na ulicach i placach Buenos Aires podczas procesji i Mszy Świętej sprawowanej w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Kardynał m.in. powiedział: „W niezmiernie trudnych czasach, gdy nędza moralna zdaje się wszystko przytłaczać, dobrze jest spojrzeć w górę, ku Eucharystii, i przypomnieć sobie, czym jest nadzieja, do której zostaliśmy wezwani. Chleb z nieba jest dla każdego! Starczy dla wszystkich.


Ojciec Święty Franciszek, kardynał Jorge Mario Bergoglio SJ, : Cud Eucharystii. Medytacja o Najświętszym Sakramencie
Tłumaczenie: Agnieszka Fijałkowska-Żydok.
Wydawnictwo: AA, Kraków 2013