Róże Różańcowe

W naszej Misji działają 4 Róże Różańcowe:

  • Bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego – Rendsburg – Zelatorka  p.  Elżbieta Szraga
  • Św. Jana Pawła II- Rendsburg/Heide – Zelatorka  p.  Hanna Hübner
  • Św. Siostry Faustyny Kowalskiej – Elmshorn - Zelatorka  p.  Hanna Kalwig
  • Św. Brata Alberta – Neumünster – Zelator p. Andrzej Żmijak 

Najstarsza spośród nich w Rendsburgu modli się od 20.10.2001r.

Nastepne róże „młodsze” „oficjalnie” działające w Neumünster od 12 października 2014; w Elmshorn od 28 października 2014 i jeszcze druga róża różańcowa działająca w Rendsburgu i Heide od 11.10.2015.

Jest to żywa odpowiedź na prośbę Maryi: „Odmawiajcie różaniec”. Kolejna róża jest w stadium tworzenia się.

Zapraszam dalszych chętnych do tworzenia Żywego Różańca.

Zapisy w zakrystii i na spotkaniu.


Żywy Różaniec

Żywy Różaniec oznacza – życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelicznych. Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi.

Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ.

Każda Róża liczy dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różnica czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem Tajemnic życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki, w ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały różaniec – dwadzieścia tajemnic.

Jest to jakby wieniec różany składany u stóp KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO.


Intencje Apostolstwa Modlitwy

Uwaga:

Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017 r. coroczna lista intencji zawiera jedną intencję (ogólną lub ewangelizacyjną) w każdym miesiącu. Druga intencja ogłaszana będzie na bieżąco, w związku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.

Luty:

Intencja powszechna

Przemoc w stosunku do kobiet: Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

Marzec:

Intencja ewangelizacyjna

Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.


Z powodu trwającej pandemii Covid-19 niestety nie odbyło się tradycyjne spotkanie członków wszystkich Róż Różańcowych naszej Misji. Trwajmy jednak wszyscy w modlitwie pozostając w więzi duchowej - nie zapominając o zobowiązaniach wynikających z przynależności do Żywego Różańca.