Objawienia w Fatimie

POKUTUJCIE I MÓDLCIE SIĘ NA RÓŻAŃCU!

Prolog – rok 1916

Pierwsze objawienie (wiosną lub latem) Anioła Pokoju, który uczy dzieci modlitwy za wszystkich niewierzących w Boga.

Drugie objawienie (latem) przy studni: Anioł wzywa dzieci do składania ofiar ze swych codziennych cierpień.

Kilka tygodni poźniej Anioł objawia się po raz trzeci, ucząc małych wizjonerów modlitwy uwielbienia Jezusa w Najświętszym Sakramencie i udzielając im Komunii Św.

Objawienia – rok 1917

Była wiosna 1917 r. Na wielu frontach toczyła się jeszcze I wojna światowa.

Tymczasem w Fatimie, w niewielkiej, nikomu nieznanej miejscowości w sercu Portugalii, w Cova da Iria („Dolina Pokoju”), 13 maja trojgu dzieciom ukazała się Matka Boża. Nikt wówczas nie mógł przypuszczać, że przesłanie od Pięknej Pani, które przekażą 10-letnia Łucja, 9-letni Franciszek i 7-letnia Hiacynta, poruszy cały świat, a o mających miejsce w czasie sześciu objawień wydarzeniach, a zwłaszcza o tzw. cudzie słońca z 17 października, będą wielokrotnie mówić nie tylko ludzie prości, ale i sami papieże. Ostatni raz Matka Boża objawiła się dzieciom 13 października 1917 r. Podała wówczas swoje imię: „Jestem Matka Boża Różańcowa”. Poleciła modlić się na Różańcu i wybudować w miejscu objawień kaplicę ku swojej czci. Prosiła dzieci: „Módlcie się w intencji zagrożonego świata, uciekajcie się do mojego Niepokalanego Serca, pokutujcie w intencji nawrócenia grzeszników”.

Prorocka misja Fatimy wciąż trwa.

Przebieg objawień w 1917 roku:

13 maja - Pierwsze objawienie Matki Bożej

Maryja zapewnia, że przychodzi z Nieba i prosi dzieci by odmawiały Rożaniec, prosząc o pokoj dla świata.

13 czerwca - Drugie objawienie

Matka Najświętsza ponawia prośbę o odmawianie Rożańca. Maryja chce, by dzieci rozpowszechniały wśrod ludzi nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca.

13 lipca - Trzecie objawienie

połączone z wizją piekła i ukazaniem roli nabożeństwa do Niepokalanego Serca NMP.

Dzieci doznają tajemniczej wizji (trzeciej części tajemnicy fatimskiej), ktorej istota pozostanie ukryta aż do 2000 r.

Maryja zapewnia: „Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.

13 sierpnia - Aresztowanie dzieci przez masońskiego administratora

Maryja daje zgromadzonym pielgrzymom znak swego przybycia, jednak się nie ukazuje.

19 sierpnia

W Valinhos ma miejsce czwarte objawienie, w którym Matka Boża prosi o modlitwę rożańcową i złożenie ofiary wynagradzającej za grzeszników.

13 września - Piąte objawienie

Maryja zapewnia, że Bóg jest zadowolony z modlitw i ofiar składanych przez dzieci.

13 października - Szóste objawienie

Matka Najświętsza przedstawia się jako Matka Boża Rożańcowa.

Wzywa ludzi, by nie obrażali Boga, a na znak prawdziwości swych objawień na oczach blisko stutysięcznej rzeszy czyni cud, zwany „cudem słońca”.

Wołanie Matki

1. Maryja wzywa do osobistej pokuty i własnego nawrócenia

2. Maryja wzywa do zaangażowania się w walkę z diabłem, ktory chce „pożreć” Kościół i wielu ludzi wtrącić do piekła

3. Maryja wzywa do wytrwałej modlitwy (codzienny Rożaniec!) o uratowanie grzesznikow przed zgubą wieczną

4. Maryja wzywa do ofiarowania własnych cierpień i ofiar w ich intencji

5. Maryja wzywa do poświęcenia siebie i świata Jej Niepokalanemu Sercu

Jak odpowiem?