Parafialna Szkoła Sobotnia w Elmshorn

Beselerstraße, Elmshorn

Nauka religii i języka polskiego w każdą sobotę od godz. 9:30.
Przygotowanie do bierzmowanania po niedzielnej Mszy św.

Aby zapisać dzieci na naukę religii lub języka polskiego, prosimy o wypełnienie formularza i przekazanie ks. Proboszczowi np. po Mszy Św.

Formularz: Zgłoszenie do polskiej szkoły

Szkółka Sobotnia w Elmshorn

Szkoła przy Polskiej Misji Katolickiej w Elmshorn istnieje nieprzerwanie od 1996 roku.

Swoją działalność rozpoczęliśmy w atmosferze radości i optymizmu. Spełniło się wówczas marzenie wielu rodziców, którzy pragnęli posyłać dzieci na naukę języka polskiego i na religię w języku polskim. Ta życzliwa atmosfera towarzyszy nam do dnia dzisiejszego. Jesteśmy dumni z tego, że co roku przybywają nam nowe dzieci. Ich regularny udział w zajęciach pozwala po 17 latach na kontynuowanie naszej misji. Nasza szkoła daje uczniom poczucie dumy i radości z polskiego pochodzenia. Cieszymy się obserwując dzieci, które po trzech godzinach lekcyjnych opuszczają szkołę z życzliwym nastawieniem do Polski, wiary, kultury i tradycji. W naszej Szkółce Sobotniej dzieci nie tylko mówią po polsku, ale uczą się pierwszych polskich liter, czytają pierwsze wyrazy w języku ich rodziców. Podstawowym celem naszej dzialalności oprócz kształtowania umiejętności sprawnego posługiwania się polszczyzną, rozwijania zainteresowania polską tradycją i kulturą jest nauka religii i umacnianie wiary w Boga.

Przygotowujemy dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. Staramy się, aby zdobyły one wiedzę, pogłębiły wiarę w Boga i były dobrze przygotowane do trudów codziennego życia. Trzeba wspomnieć, ze obecnie nad całością naszej szkoły czuwa proboszcz ks. mgr Jan Kurcap, któremu gorąco dziękujemy za wkład w jej rozwój.

Nasza szkoła to także doskonałe miejsce, gdzie rodzice mogą spotkać się przy kawie, nawiązać nowe znajomości i kontakty, wymienić się informacjami na różne tematy.Ważne jest, abyśmy rozmawiając, byli bliżej Boga i innych.

Wsparcie rodziców pomaga nam w realizacji naszej niełatwej misji. Niezwykle ważna jest panująca w domach życzliwa atmosfera wobec szkoły, świadomość potrzeby dobrej znajomości języka polskiego oraz pomoc w odrabianiu lekcji. Dzięki temu szkoła spełnia efektywniej swoje zadania.

Niezapomnianych przeżyć dostarczają nam obchody różnych uroczystości kościelnych i patriotycznych. Co roku organizujemy spotkania wigilijne z udziałem kapłanów, nauczycieli, rodziców i uczniów, w czasie których dzielimy się opłatkiem, śpiewamy polskie kolędy. Poczucie bycia jedną wielką rodziną pogłębiają w nas także prawie co roku organizowane jasełka czy bal przebierańców w okresie karnawałowym.

Pragniemy, aby następne lata przyniosły wiele sukcesów, aby udało nam się wspólnie zrealizować szlachetne cele.

Serdecznie zapraszamy do współpracy tych , dla których ważny jest rozwój i dalsza dzialalność naszej szkółki. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy.

Anna Pustelnik


2022.05.21 - 25 lat Polskiej Szkoły w Elmshorn

21 maja 2022 roku w Elmshorn, miejscowości należącej do Polskiej Misji Katolickiej Neumünster-Iztehoe, odbyła się uroczystość związana z 25-leciem Parafialnej Szkoły Języka Polskiego przy tej właśnie misji.
Obchody rozpoczęto Mszą Świętą, którą celebrował ks. prałat Marek Rumiński, pomysłodawca i założyciel szkoły w 1996 roku. Towarzyszyli mu również: proboszcz naszej parafii ks.Łukasz Olejnik, sekretarz PMK w Niemczech ks. Jan Gwiżdż oraz ks. Wojciech Styś proboszcz PMK Hamburg Harburg.
W czasie homilii ks. prałat Rumiński przypomniał historię powstania szkoły i pierwsze lata jej działalności, kiedy był jeszcze proboszczem PMK Neumünster-Iztehoe.
Po Mszy Świętej swoje słowa dotyczące 25-ciu lat pracy w tej szkole wyglosila pani Anna Pustelnik, dyrektorka i nauczycielka tej placówki, kończąc zaprosiła wszystkich do wzięcia udziału w dalszej części uroczystości, które miały miejsce w salkach parafialnych.
W pięknie udekorowanej barwami narodowymi auli rozpoczęto program artystyczny przygotowany przez nauczycieli i dzieci. W strojach biało-czerwonych recytowano wiersze np. "Kto ty jesteś", śpiewano piosenki np. "Płynie Wisła", zaprezentowano hymn narodowy, tańczono. W programie znalazły się nie tylko utwory patriotyczne, ale rownież z humorem.
Ostatnim punktem programu było zaśpiewanie hymnu ukraińskiego przez uczennicę w wieku przedszkolnym, pochodzącą z Ukrainy, która od kilku miesięcy rownież uczęszcza na zajęcia z języka polskiego.

Wzruszenia jakie towarzyszyło nie da przelać się na papier i zdjęcia. Pięknie wykonane utwory w języku ojczystym pokazały jak bardzo ważna jest ta szkoła, jak wiele pracy wkładają nauczyciele w naukę dzieci, jak ważni są rodzice, którzy posyłają swoje dzieci na zajęcia.
Po oficjalnej, ale jakże emocjonalnej części, można było skosztować przepysznych wypieków, sałatek, bigosu i innych specjałów przygotowanych przez rodziców. Każdy znalazł też czas by obejrzeć wystawę zdjęć i pamiątek, które uzbierały się w ciągu tylu lat i wpisać do pamiątkowej kroniki.
Gratuluję i życzę tej szkole jeszcze wielu lat działalności, kolejnych pokoleń dzieci, następnego jubileuszu, jest się czym chwalić.

Alicja Kreft

Zdjęcia: Andrzej Porada