Rok 2017

Rekolekcje Wielkopostne

ks. dr Jan Bartoszek

Z-ca Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Bierzmowanie i Odpust parafialny

ks. Bp Wiesław Lechowicz

Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Rekolekcje Adwentowe

ks. Łukasz Niemiec

kapłan diecezji tarnowskiej - misjonarz „fidei donum”, od września 2011 r. posługujący w Kazachstanie, w Administraturze Apostolskiej w Atyrau, w której pełni również funkcję Wikariusza Generalnego Administratury Apostolskiej