Rok 2016

Rekolekcje Wielkopostne

ks. mgr Marcin Jarek

Studiujący socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Katedra Socjologii Prawa i Moralności

Jubileusz 25-lecia Misji

ks. Bp Wiesław Lechowicz

Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Jubileusz 25-lecia Misji

ks. prałat Marek Rumiński

pierwszy proboszcz Polskiej Misji Katolickiel Neumünster-Itzehoe

obecnie:

proboszcz w Parafii pw. Świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Toruniu

wicedziekan: dekanat toruński I

prepozyt Kapituły Katedralnej Toruńskiej

Jubileusz 25-lecia Misji

ks. kanonik dr Jacek Bystroń

były proboszcz Polskiej Misji Katolickiel Neumünster-Itzehoe

obecnie:

proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu

dziekan dekanatu północnego Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech

Jubileusz 25-lecia Misji

ks. Bogusław Ostafin

Sekretarz Rektoratu Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech

Jubileusz 25-lecia Misji

dr Marian Cichosz wraz z małżonką

Konsul Genralny RP w Hamburgu

Rekolekcje Adwentowe

ks. dr Grzegorz Baran

doktor teologii biblijnej i doktor filologii klasycznej,

wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego