Rok 2011

Rekolekcje Wielkopostne 2011

ks.Andrzej Piernikarczyk

Ojciec duchowny Seminarium we Lwowie

Rekolekcje Adwentowe 2011

ks. dr Jerzy Krzanowski

wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie