Po co w niedzielę chodzimy to kościoła?

To pytanie może nieraz dźwięczało nam z tyłu głowy. Niby wiemy, a jednak zdarza nam się zupełnie nie rozumieć tego, co się dzieje podczas Mszy świętej. Albo nasza wiedza jest szczątkowa. Nie rozumiemy gestów, nie rozumiemy następujących po sobie części, bywamy rozkojarzeni, a pójście do kościoła zdaje się być tylko niedzielnym obowiązkiem i niestety czasem "odbębnieniem". Oczywiście nie dotyczy to wszystkich. Choć pewnie i my czasem chodzimy z jakimiś pytaniami dotyczącymi Eucharystii, ale nie szukamy odpowiedzi. A jaka jest odpowiedź na postawione pytanie? Aby być dobrym? Bo tak trzeba? Bo nakazują rodzice?

By spotkać Jezusa Zmartwychwstałego. To trzeba podkreślić i zaznaczyć. Zmartwychwstałego. To spotkanie, które jest decydujące dla naszego życia. Jest taka scena w Ewngellii ukazująca 2 uczniów idacych do Emaus. Spotykają na swojej drodze Chrystusa Zmartwychwstałego. Nie poznają go od razu. W drodze wyjaśnia im pisma, a wieczorem łamie dla nich chleb. Wtedy otwierają im się oczy. Ewangelista chce pokazać, że chrześcijanie wszystkich wieków spotykają Chrystusa zawsze w ten sam sposób, jak dwaj uczniowie z Emaus tzn. przy słuchaniu słowa i łamaniu chleba. To jest właśnie eucharystia.

Przed nami przygotowania do najważniejszych świąt w ciagu roku liturgicznego. Oddaje do Waszych rąk kolejny numer Echa Misji. Ufam, że informacje w nim zawarte pomogą dobrze przeżyć rozpoczynający sie czas Wielkiego Postu, a tym samym właściwie przygotować się do świąt Wielkiej Nocy. Niech Wam Pan Bóg błogosławi!

Ks. Łukasz O.
Proboszcz


Bierzmowanie jako znak tajemnicy

Jesteśmy chrześcijanami. Wierzymy w Jezusa Chry­stusa, który żył na ziemi przed 2000 lat, umarł i zmar­twychwstał. Znamy Go przede wszystkim ze świadectw Pisma Świętego, choć chcielibyśmy spotkać osobiście. Czy jest to jednak możliwe? Owszem, dzięki celebracjom kościelnym nazywanym sakramentami. Termin ten wy­wodzi się od łacińskiego słowa sacer i oznacza to, co święte, to znaczy należące do Boga. Tak więc sakramen­ty to święte ryty, obrzędy dzięki którym w tajemniczy, a jednak rzeczywisty sposób spotykamy Chrystusa. Ry­tów tych jest siedem:

1. Chrzest

2. Bierzmowanie

3. Eucharystia

4. Spowiedź

5. Namaszczenie chorych

6. Kapłaństwo

7. Małżeństwo

Do każdego sakramentu przynależy zewnętrzny znak, który mogę zobaczyć, usłyszeć, odczuć, a także niewidoczny skutek, działanie, które mogę przyjąć jedy­nie w wierze. O tym niewidzialnym działaniu, nazywa­nym łaską, wspominają modlitwy towarzyszące znakom.

To moc Ducha Świętego sprawia, że możliwe staje się spotkanie z Jezusem, a przez Niego z Ojcem.