2022.03 - Pomoc Ukrainie

Wszyscy jesteśmy zaskoczeni i wstrząśnięci wojną na Ukrainie. Tysiące osób doświadcza nieopisanego bólu i cierpinia. Chcemy ich wspierać w tym trudnym dla nich czasie angażując się w pomoc humanitarną.

Z Serca wszystkim dziękuję za złożone ofiary zbierane w niedziele oraz dostarczane dary. Za talony na paliwo. Dziękuję za udostępnienie nam magazynu, pomieszczeń do przechowywania, za możliowość bezpłatnego wynajęcia środków trnasportu. Dziękuję wszystkim, którzy mimo obowiązków zawodowych i rodzinnych, znaleźli czas aby te dary odbierać, segregować, ładować na samochody (do tej pory 9 busów i 1 LKW) a także dostarczać je do właściwych miejsc. Jestem wzruszony Waszym zaangażowaniem i chęcią niesienia pomocy. Niech Pan Bóg Wam wynagrodzi za wszelkie dobro.  

Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz.

Ale moi drodzy to jeszcze nie koniec....

Proboszcz