Sympozjum Lektorów

Bordesholm, 16.03.2019

Do człowieka Bóg przemawia swoim Słowem i ocze­kuje od niego odpowiedzi. Bóg podejmuje więc dialog z człowiekiem. Słowo Boże staje się dla człowieka Prawem, którego zachowanie zapewni mu radość, szczęście i życie.

Z Księgi proroka Izajasza:

„ Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem... I usłyszałem głos Pana mówiącego:
«Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?»
Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!»
I rzekł [mi]: «Idź i mów do tego ludu...”

(por. Iz. 6.1-9)

Czytanie Pisma św. w liturgii to wielka i ważna sprawa dla Pana Boga, wspólnoty sluchającej i samego lektora.

Sobór Watykański II w Konstytucji o Świętej Liturgii mówi: "ministranci, lektorzy, kantorzy i członkowie chóru również spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną. Niech więc wykonują swój urząd z tak szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej posłudze i odpowiada słusznym wymogom Ludu Bożego”.

Zadaniem i równocześnie przywilejem oraz zaszczytem lektora jest odczytywanie ludowi Bożemu słów Pisma Świętego. Ze względu na wagę tego zadania niewątpliwie ważną sprawą jest umiejętne odczytanie tekstu. Od tego zależy bardzo dużo. Potrzebna jest pewna technika (dykcja). Nie to jednak jest najważniejsze. Wypowiadane słowa wywołują większy skutek, jeżeli przebija z nich przekonanie czytającego czy mówiącego. To zaś może się dokonać przede wszystkim dzięki odpowiedniej formacji wewnętrznej. Temu właśnie służy pomysł Dnia Skupienia dla lektorów z naszej parafii. Powinien on spełnić podwójną rolę. Wprowadzić w zrozumienie Pisma Świętego. Ale nie może się na tym skończyć. Drugim celem, również niezwykle ważnym - a może nawet najważniejszym - jest obudzenie szacunku i miłości wobec Biblii. Dlatego trzeba tę poslugę wciąż na nowo przeżywać, udoskonalać i prezentować.

Program dnia: Msza św., spojrzenie biblijne, liturgiczne, fonetyczne i ascetyczne na poslugę lektora, zajęcia praktyczne w grupach.

Zdjęcia: Andrzej Żmijak