2023.04.08 - Wieka Sobota

Zdjęcia: Andrzej Porada