Relacja z pielgrzymki do Ziemi Świętej

W dniach 13.02 - 22.02.2023 grupa pielgrzymów z naszej Polskiej Misji Katolickiej pod duchowym kierownictwem ks. Łukasza Olejnika udała się do Ziemi Świętej.

Program pielgrzymki:

Dzień pierwszy - 13.02.2023 - poniedziałek - zbiórka na lotnisku w Hamburgu o godz. 06:30
 • Wylot z Hamburga o godz. 09.45, lot LX 105
 • Przylot do Zurychu o godz. 11:10
 • Wylot z Zurychu o godz. 12:20, lot LX 252
 • Przylot do Tel Aviv o godz. 17:10
 • Przejazd do Nazaret, czas przejazdu ok. 1 godz. 40 min.
 • Zakwaterowanie w hotelu
 • Kolacja
 • Nocleg w Nazaret
Dzień drugi - 14.02.2023 - wtorek – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW, TABGHA, KAFARNAUM, NAZARET
 • Śniadanie, zwiedzanie ważnych miejsc nad Jeziorem Galilejskim:
 • Góra Błogosławieństw
 • Tabgha: Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb, Kościół Prymatu
 • Rejs po Jeziorze Galilejskim
 • Kafarnaum: dom Św. Piotra, synagoga z IV w. n.e.
 • Zwiedzanie Nazaretu – zwiedzanie Bazyliki Zwiastowania i domu Św. Józefa
 • Kolacja
 • Nocleg w Nazaret
Dzień trzeci - 15.02.2023 - środa – KANA GALILEJSKA, GÓRA TABOR, HAJFA, CEZAREA
 • Śniadanie
 • Kana Galilejska – kościół Franciszkanów w miejscu pierwszego cudu Jezusa
 • Możliwość odnowienia przysięgi małżeńskiej
 • Przejazd do Cezarei Nadmorskiej przystanek przy ruinach rzymskiego akweduktu
 • Góra Tabor – Bazylika Przemienienia
 • Hajfa, trzecie co do wielkości miasto Izraela położone na zboczach Góry Karmel – zwiedzanie Sanktuarium Karmelitów Stella Maris wzniesionego w miejscu gdzie żył prorok Eliasz, widok na ogrody i świątynię wyznawców Baha
 • Cezarea Nadmorska: zwiedzanie ruin rzymskiego akweduktu
 • Przejazd do Betlejem
 • Kolacja
 • Nocleg w Betlejem
Dzień czwarty - 16.02.2023 - czwartek - BETLEJEM, EIN KAREM, YAD VASHEM
 • Śniadanie
 • Bazylika Narodzenia wzniesiona nad Grotą Narodzenia i katolicki kościół Św. Katarzyny, Grota św. Hieronima
 • Grota Mleczna
 • Pole Pasterzy – Kościół w miejscu objawienia się Anioła i grota gdzie mieszkali Pasterze
 • Ein Kerem – Kościół Św. Jana Chrzciciela i Kościół Nawiedzenia Św. Elżbiety
 • Yad Vashem Muzeum Holocaustu
 • Kolacja
 • Nocleg w Betlejem
Dzień piąty - 17.02.2023 - piątek – JEROZOLIMA: DROGA KRZYŻOWA, BAZYLIKA GROBU ŚW.
 • Śniadanie
 • Jerozolima: Droga Krzyżowa ( via Dolorosa) ze stacjami Męki Pańskiej
 • Twierdza Antonia
 • Kościół Św. Anny, sadzawka Betesda
 • Bazylika Grobu Św.
 • Kolacja
 • Nocleg w Betlejem
Dzień szósty - 18.02.2023 - sobota – BETANIA, KACAR EL JAHUD, WADI QELT, JERYCHO, MORZE MARTWE
 • Śniadanie
 • Betania: kościół i grobowiec Łazarza
 • Wizyta nad Jordanem w prawdziwym miejscu chrztu Chrystusa – Kacar El Jahud
 • Jerycho - panorama najstarszego miasto świata
 • Krótki postój pod Górą Kuszenia Jezusa oraz pod drzewem Sykomora
 • Przejazd przez pustynię Judzką nad Morze Martwe. Czas na kąpiel w Morzu Martwym
 • Panorama grot w Qumran gdzie znaleziono zwoje Pisma Świętego
 • Panorama kanionu Wadi Qelt
 • Kolacja
 • Nocleg w Betlejem
Dzień siódmy - 19.02.2023 - niedziela - JEROZOLIMA: GÓRA OLIWNA, GÓRA SYJON
 • Śniadanie, zwiedzanie Jerozolimy:
 • Góra Oliwna – panorama Doliny Jozafata, murów obronnych Jerozolimy ze Złotą Bramą oraz Wzgórza Świątynnego z Kopułą Skały
 • Kościoły: Pater Noster, Dominus Flevit, Bazylika Wszystkich Narodów z ogrodem Getsemani
 • Góra Syjon - Bazylika Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, Wieczernik oraz grób króla Dawida
 • Kościół św. Piotra in Galicantu
 • Kolacja
 • Nocleg w Betlejem
Dzień ósmy - 20.02.2023 - poniedziałek - TEL AVIV
 • Śniadanie
 • Przejazd do Tel Avivu Jaffo – zwiedzanie najstarszej części miasta
 • Transfer na lotnisko ok. godz. 14:00
 • Wylot z Tel Aviv o godz. 17:10, lot LH 681, 
 • Przylot do  Monachium o godz. 20:20
 • Wylot z Monachium o godz. 21:20, lot LH2088
 • Przylot do Hamburga o godz. 22:40