Eucharystia

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O EUCHARYSTII

1322 Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.

1323 "Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy - Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały".

Przygotowania do I komuni św.

Po feriach jesiennych wznawiamy przygotowania do I komuni św.

  • w Neumünster - komunia św. w 2023, od 24.10 zajęcia w niedzielę o 14:30 w kościele st.Vicelin 
  • w Rensburgu - komunia św. w 2023, od 25.10 zajęcia w poniedziałki w salkach przy kościele St. Martin, Herrenstraße 23. Od godz. 16:00
  • w Elmshorn - komunia św. w 2022, zajęcia w soboty o godz. 9:30 w szkole przy kościele Maria Himmelfart, Feldstr 34.

Aby zapisać dzieci na naukę religii lub języka polskiego, prosimy o wypełnienie formularza i przekazanie ks. Proboszczowi np. po Mszy Św.

Formularz : Zgłoszenie do polskiej szkoły