Ruch Szensztacki

Ruch Szensztacki należy do ruchów odnowy coraz bardziej rozpowszechniających się w całym katolickim świecie. Jego celem jest odnowa świata w Chrystusie przez Maryję Matkę Trzykroć Przedziwną. U podstaw ruchu znajduje się „przymierze miłości” z Maryją, zawarte przez pierwsze pokolenie członków w dniu 18.X.1914 roku w kaplicy w Schönstatt k. Koblencji w Niemczech. W ten historyczny dla Ruchu akt włącza się każdy - należący do jego wspólnoty. Idea przymierza miłości z Matką Bożą wyrosła w sercu Ojca Kentenicha z jego głębokiej wiary. Z refleksji nad dziejami zbawienia oraz obecności w nich Maryi. W Maryjnym Ruchu Apostolskim z Szensztat szczególne miejsce zajmuje rodzina, z racji swego specjalnego zadania wychowawczego. Założyciel Szensztatu podkreślił prawdę, że rodzina buduje Kościół. W niej bowiem, w „Sanktuarium nowego życia” wzniesionym na sakramencie małżeństwa przychodzi na świat osoba ludzka. Aby ukształtować tę osobę ludzką na człowieka wielkiego formatu nie można pominąć wychowawczego działania Maryi, która jest niezawodną Współpracowniczką Boga  dlatego w Jej ręce złożył Bóg dzieło uświęcania swych dzieci. Rozwój Rodziny Szensztackiej opiera się na żywej więzi z sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, gdzie doświadcza się szczególnego Jej działania.

Sanktuarium w Schönstatt jest duchowym centrum i kolebką Ruchu szensztackiego. Na wzór tego pierwszego, powstało już na całym świecie 179 sanktuariów. Modląc się w sanktuarium, można wyprosić sobie oraz innym wiele łask, między innymi:

  • przemiany serca,
  • zadomowienia w Sercu Bożym, 
  • zapał apostolski w dawaniu świadectwa o Chrystusie.

Oryginalną formą apostolatu stało się zakładanie "sanktuariów domowych" w rodzinach jako miejsc modlitwy, sakralizacji życia poprzez zawierzenie Bogu swojej codzienności.„ Szczególnym przejawem Macierzyństwa Maryi w stosunku do ludzi są miejsca, na których spotyka się z ludźmi - domy, w których Ona mieszka. Domy w których odczuwa się szczególną obecność Matki. Takich miejsc i domów jest ogromnie wiele i są różne.” ( Jan Paweł II – homilia w Fatimie 13.05.1982 ) Te słowa Papieża oddają istotę domowych sanktuariów szensztackich.

W naszej misji kapliczka Matki Bożej, czczoną jako Trzykroć Przedziwną Matkę i Zwycięską Królową z Schönstatt, pojawiła się po raz pierwszy 9 marca 2008 roku. Na zaproszenie ówczesnego proboszcza do kościoła w Pinnebergu przybyła s. Damiana Czołgała z miasta Schönstatt/ Vallendar. Zelatorką pierwszego kręgu była śp. Grażyna Bartz.

Kręgi w PMK Neumunster-Itzehoe:

  • Pinneberg – odpowiedzialna: Beata Schel - Tel.: 04101/808934
  • Elmshorn – Lidia Andruszkiewicz - Tel.: 04121/48254
  • Heide- Albina Syska - Tel.: 0481/3703
  • Rendsburg – Ela Szraga - Tel.: 04331/332515

Kręgi z Pinnebergu dwa razy w roku zamawiają Mszę Św. w intencji beatyfikacyjnej o. Kentenicha oraz w naszej intencji – aby wszyscy przyjmujący Matkę Bożą otrzymali wypraszane łaski. Zachęcamy do uczestnictwa w tych Mszach Św.

Matka Boża przychodzi do naszych domów i mieszkań przynosząc nam Jezusa, aby być z nami i pomóc nam spędzić ten czas razem – na modlitwie, na rodzinnych rozmowach, i aby pomagać nam w codziennych obowiązkach.

Zachęcamy do zakładania nowych kręgów.

Do założenia takiego kręgu potrzebnych jest od 7 do 10 osób czy rodzin, które podejmują się obowiązku przyjmowania odwiedzin Matki Bożej i przekazywania jej dalej w swoim kręgu. Odpowiedzialną za Ruch Szensztacki w PMK w Niemczech jest siostra M.Elwira Kędzia tel.0261 6506-1109 lub sr.elwira(at)s-ms.org

Jako pierwszy, po zapoznaniu się z tym Ruchem, dzieła tego podjął się brazylijski Diakon John Louis Pozzobon, który w ciągu swoich 35lat apostolskiej działalności przeszedł pieszo 140 000 km.

Każdego dnia, bez względu na pogodę niósł on 11 kilogramową kapliczkę Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej do rodzin biednych i bogatych, do ludzi samotnych, do chorych i cierpiących, a także do więźniów. Modlił się z nimi i uczył ich modlić się na różańcu. Starał się i chciał być jedynie sługą – narzędziem Matki Bożej. Wszystkie wysiłki ofiarował Jej. John Louis Pozzobon był pierwszym narzędziem Maryi w służbie peregrynacji, ale nie ostatnim…

Dziś Ruch Szensztacki skupia osoby, które kierują się w życiu tymi zasadami: praktyczną wiarą w Opatrzność Bożą i miłością do Matki Bożej. W Maryi szukają wzoru i pomocy do dojrzałego przeżywania swojej wiary i dawania o niej świadectwa w świecie. W tym RUCHU jest miejsce dla każdego, dla duchownych  i świeckich, dla mężczyzn i kobiet, dzieci i młodzieży. 

Jest też miejsce dla CIEBIE, jeśli chcesz….  

Ruch Szensztacki w Polsce:

http://www.szensztat.pl/

http://www.mlodziez.szensztat.pl/

http://www.ojcowie.szensztat.pl/

Instytut Rodzin Szensztackich w Niemczech (Schönstatt Apostolische Bewegung):

http://www.schoenstatt-info.com/