Pomagamy duszom czyśćcowym

W miesiącu listopadzie pomagamy modlitewnie duszom czyśćcowym wierząc, że modlitwa Kościoła może skrócić tym duszom karę i wyzwolić je do pełni życia.

Najbardziej skuteczną modlitwą jest oczywiście ofiara Eucharystii.

Inne formy to: odpust zupełny (od 1 do 8 listopada możemy go zdobyć codziennie), wypominki, różaniec, cierpienia, dobre uczynki.

Warunki otrzymania odpustu zupełnego:

stan łaski uświęcającej (uzyskujemy go przez spowiedź)
przyjęcie Komunii św.
całkowita wolność od przywiązania się do grzechu
nawiedzenie cmentarza: codziennie (od 01-08.11)
warunek modlitewny: Wyznanie wiary, Ojcze nasz, dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.

Wypominki:

W wypominkach wpisujemy imiona  i nazwiska zmarłych, by szczególnie  ich wspominać w modlitwie przed Bogiem i prosić dla nich o niebo.

W poszczególnych miejscowościach pierwsza niedzielna Msza św. będzie połączona z wypominkami.

Czytając wypominki będziemy modlić się za zmarłych; w intencji wypominanych dusz zostanie też ofiarowana Msza św. :  

03.11. Rendsburg

04.11. Pinneberg

04.11. Neumünster

10.11. Heide

11.11. Elmshorn

11.11. Itzehoe

Wypominki w naszej misji będą również przez cały listopad przed każdą Mszą św.