HISTORIA BIBLIJNA

MĘKA, ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

Opr. ks. Józef Stagraczyński

Spis treści (linki)

Sanhedryn wydaje wyrok śmierci na Jezusa

Pojmanie Jezusa

Jezus przed Annaszem. Zaprzanie się Piotra

Jezus przed Kajfaszem. Zaprzanie się Piotra drugie i trzecie

Jezus wydan w ręce poganom

Jezus przed Piłatem

Jezus przed Herodem

Jezus po raz drugi przed Piłatem. Skazan na ukrzyżowanie

Ubiczowanie Jezusa

Ukrzyżowanie Jezusa

Zmartwychwstanie

Dodatek

Zburzenie Jerozolimy

Historia biblijna dla rodzin chrześcijańskich czyli proste a gruntowne objaśnienie Dziejów Starego i Nowego Testamentu. Opracował ks. Proboszcz J. Stagraczyński. T. II: Nowy Testament. Drukiem i nakładem Karola Miarki w Mikołowie [1897], ss. 451-453; 607-633; 637-681; 688-694; 787-794.

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMIV, Kraków 2004