Religia i język polski

Zapraszamy dzieci i młodzież na naukę religii i języka polskiego
przy PMK Neumünster - Itzehoe w Roku Pańskim 2018/2019

Wszystkie dzieci począwszy od pierwszej klasy szkolnej zapraszamy na zajęcia katechetyczne przy naszej Misji.

Przygotowanie do I Komunii trwa 2 lata.

Dzieci przystępujące w przyszłym roku do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej, które zostały ochrzczone poza naszą Misją, muszą dostarczyć metrykę chrztu, wybraną z parafii gdzie ten sakrament przyjęły.

Lekcje języka polskiego z elementami ojczystej historii, geografii i kulturoznawstwa prowadzone są w Elmshorn i Rendsburgu, mamy tez nadzieję na utworzenie grupy nauki języka polskiego w Neumünster.

Niech nie zabraknie nam zapału do poznawania wiary i mowy ojców. Naród, który traci pamięć swej wiary i swego języka – traci życie. Serdecznie więc zachęcamy i zapraszamy kontynuujących naukę i nowych uczniów do udziału w zajęciach!

Szkółka Sobotnia w Elmshorn

Szkoła przy Polskiej Misji Katolickiej w Elmshorn istnieje nieprzerwanie od 1996 roku.

Swoją działalność rozpoczęliśmy w atmosferze radości i optymizmu. Spełniło się wówczas marzenie wielu rodziców, którzy pragnęli posyłać dzieci na naukę języka polskiego i na religię w języku polskim. Ta życzliwa atmosfera towarzyszy nam do dnia dzisiejszego. Jesteśmy dumni z tego, że co roku przybywają nam nowe dzieci. Ich regularny udział w zajęciach pozwala po 17 latach na kontynuowanie naszej misji. Nasza szkoła daje uczniom poczucie dumy i radości z polskiego pochodzenia. Cieszymy się obserwując dzieci, które po trzech godzinach lekcyjnych opuszczają szkołę z życzliwym nastawieniem do Polski, wiary, kultury i tradycji. W naszej Szkółce Sobotniej dzieci nie tylko mówią po polsku, ale uczą się pierwszych polskich liter, czytają pierwsze wyrazy w języku ich rodziców. Podstawowym celem naszej dzialalności oprócz kształtowania umiejętności sprawnego posługiwania się polszczyzną, rozwijania zainteresowania polską tradycją i kulturą jest nauka religii i umacnianie wiary w Boga.

Przygotowujemy dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. Staramy się, aby zdobyły one wiedzę, pogłębiły wiarę w Boga i były dobrze przygotowane do trudów codziennego życia. Trzeba wspomnieć, ze obecnie nad całością naszej szkoły czuwa proboszcz ks. mgr Jan Kurcap, któremu gorąco dziękujemy za wkład w jej rozwój.

Nasza szkoła to także doskonałe miejsce, gdzie rodzice mogą spotkać się przy kawie, nawiązać nowe znajomości i kontakty, wymienić się informacjami na różne tematy.Ważne jest, abyśmy rozmawiając, byli bliżej Boga i innych.

Wsparcie rodziców pomaga nam w realizacji naszej niełatwej misji. Niezwykle ważna jest panująca w domach życzliwa atmosfera wobec szkoły, świadomość potrzeby dobrej znajomości języka polskiego oraz pomoc w odrabianiu lekcji. Dzięki temu szkoła spełnia efektywniej swoje zadania.

Niezapomnianych przeżyć dostarczają nam obchody różnych uroczystości kościelnych i patriotycznych. Co roku organizujemy spotkania wigilijne z udziałem kapłanów, nauczycieli, rodziców i uczniów, w czasie których dzielimy się opłatkiem, śpiewamy polskie kolędy. Poczucie bycia jedną wielką rodziną pogłębiają w nas także prawie co roku organizowane jasełka czy bal przebierańców w okresie karnawałowym.

Pragniemy, aby następne lata przyniosły wiele sukcesów, aby udało nam się wspólnie zrealizować szlachetne cele.

Serdecznie zapraszamy do współpracy tych , dla których ważny jest rozwój i dalsza dzialalność naszej szkółki. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy.

Anna Pustelnik


 

Parafialna Szkoła Sobotnia w Elmshorn

Beselerstraße, Elmshorn

Nauka religii i języka polskiego - w każdą sobotę od godz. 9:30

Spotkania chórku dziecięcego – sobota godz. 9:00

Parafialna Szkoła Sobotnia w Neumünster

Bahnhofstraße 35, Neumünster

Przygotowanie dzieci do I Komunii Św. w każdą niedzielę o godz. 14:30.

Nauka religii dla dzieci starszych w 1., 3. i 5. niedzielę miesiąca o godz. 14:15.

Parafialna Szkoła Sobotnia w Rendsburgu

Herrenstraße 23, Rensburg

Przygotowanie dzieci do I Komunii Św. i j.pol - na przemian co drugi tydzień - poniedziałek  od godz. 16:00  do 18:00 w Domu Parafialnym przy Herrenstr. 23 (obok kościoła St. Martin).

Dzieci pokomunijne co drugą sobotę (wtedy kiedy jest Msza św.) o godz. 14:00.