Triduum Paschalne

Wielki Czwartek18.04.2019 
NeumünsterMsza św. o godz. 19:00Msza św.(niem.-pol.)

Dzień ustanowienia dwóch sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa.

Pan Jezus  w czasie Ostatniej Wieczerzy przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew, aby wypełnić obietnicę – będę  z wami po wszystkie dni. Ta cudowna obecność Chrystusa i Jego bezkrwawa ofiara powtarzana  i odnawiana w każdej Mszy św. przynosi nam zbawienie, a przyjmowana  Komunia św. jest źródłem siły, abyśmy nie ustali w drodze. „ Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił, jeśli ktoś będzie spożywał ten chleb, nie umrze na wieki”

Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej - przenosi się Najświętszy Sakrament do ciemnicy. Tam trwamy na modlitwie razem z Panem Jezusem modlącym siąę w Ogrójcu.

W tym dniu za odśpiewanie „ przed tak wielkim Sakramentem” można zyskać odpust zupełny.

Przyjdę i podziękuję za dar Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa.

Wielki Piątek19.04.2019 
RendsburgLiturgia Męki Pańskiej o godz. 15:00Liturgia W.Piątku (niem.-pol.)

Liturgia Wielkiego Piątku stawia przed nami Krzyż bo „w krzyżu cierpienie w krzyżu zbawienie i miłości nauka”.

W Wielki Piątek klękamy przed Krzyżem na dwa kolana, aby w ten sposób uczcić tajemnicę naszego odkupienia. Za pobożny udział w adoracji Krzyża i ucałowanie go – wierni mogą zyskać odpust zupełny.

W ten dzień i za mnie umarł Chrystus – przyjdę i podziękuję memu Zbawicielowi.  

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i abstynencja.

Post ścisły czyli 3 posiłki dziennie: dwa lekkie i jeden do syta. Obowiązuje tych, którzy ukończyli 18 rok życia i nie przekroczyli 60 lat życia. Abstynencja czyli wyrzeczenie się pokarmów mięsnych i napojów alkoholowych. Obowiązuje od 14 roku życia.

Wielka Sobota20.04.2019 
RendsburgMsza św. o godz. 19:00Msza św. z procesją rezurekcyjną

Dzień spoczynku Pana Jezusa w grobie.

Dzień cichej nadziei, modlitewnego oczekiwania na Cud Zmartwychwstania.

Wigilia Paschalna : dzień naznaczony symbolami wody i światła. Przez wodę chrztu świętego razem ze śmiercią Chrystusa umarł w nas grzech i razem z Chrystusem zmartwychwstaliśmy do nowego życia w świetle. „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził  w ciemności” - przynosimy świece chrzcielne.W tym dniu za odnowienie przyrzeczeń chrztu św. podczas liturgii można zyskać odpust zupełny.

Wigilię paschalną zakończymy procesją rezurekcyjną. W uroczystej procesji idziemy za Chrystusem Zmartwychwstałym, aby wyznać naszą wiarę w Jego zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Zmartwychwstałemu Chrystusowi, obecnemu wśród nas w Najświętszym Sakramencie, będziemy dziękować za to, że otworzył wierzącym królestwo niebios.