Święto Matki Bożej Gromnicznej

2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego

Z uroczystością Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek - kończy się "przedłużony" okres Bożego Narodzenia. Liturgicznie czas ten kończy się wcześniej - świętem Chrztu Pana Jezusa. Jednak polski zwyczaj ma swoje uzasadnienie nie tylko w dawnej tradycji, ale przede wszystkim w tym, że w Matkę Bożą Gromniczną Pan Jezus jeszcze jako Dziecię jest ofiarowany w świątyni.

Święto ofiarowania Pańskiego od początku chrześcijaństwa obchodzi się je szczególnie uroczyście. Chrystus jest ofiarowany w świątyni przez Józefa i Maryję według przepisów prawa mojżeszowego. "Wszelki pierworodny będzie ofiarowany Panu".

Starzec Symeon Dziecię Jezus nazwał „Światłością na oświecenie narodów”

Liturgię Święta ofiarowania Pańskiego rozpoczyna obrzęd błogosławienia świec. Kapłan wypowiada słowa modlitwy, w której prosi, aby "wszyscy, którzy zgromadzili się w świątyni z płonącymi świecami, mogli kiedyś oglądać blask chwały Chrystusa". To odniesienie do spotkania z Panem w wieczności oraz czytana Ewangelia o spotkaniu z Symeonem sprawiają, że pobłogosławione 2 lutego świece podaje się umierającym.

Poświecenie gromnic w naszej parafii: 02.02.2020 na Mszach świętych w Pinnebergu i w Neumünster (przynosimy do kościoła gromnice).

Stosowne jest też poświęcenie w tym dniu świec dzieci pierwszo-Komunijnych.

I Komunia to jedność z Jezusem. Przyjęcie poświęconej świecy I Komunijnej to zrobienie kroku  w kierunku jednosci  z Jezusem, który jest „Światłością na oświecenie narodów” i oświeca nasze życie blaskiem Ewangelii.