Jakie jest znaczenie świec na wieńcu adwentowym?

• Pierwsza świeca zapalana w I Niedzielę Adwentu symbolizuje przebaczenie grzechu nieposłuszeństwa Adamowi i Ewie przez Boga.

• Druga zapalana w II Niedzielę Adwentu symbolizuje wiarę patriarchów Narodu Izraelskiego w dar Ziemi Obiecanej.

• Trzecia, którą zapala się w III Niedzielę Adwentu symbolizuje radość króla Dawida świętującego Przymierze z Bogiem.

• W IV Niedzielę Adwentu palą się już wszystkie cztery świece a ostatnia z nich, symbolizuje nauczanie proroków, którzy zapowiadają przyjście Mesjasza i Jego Królestwa pokoju i sprawiedliwości.

Niech przeto, tegoroczny Adwent z jego wieloma symbolami z przesłaniem „Przyjdź Jezu Panie” będzie dla nas okazją do wyciszenia się i spojrzenia we własne wnętrze. Zastanówmy się, czy podczas wielu spotkań nie zapominamy o najważniejszym Gościu, który puka do naszych serc – Jezusie Chrystusie. Wzbudźmy w sobie pragnienie przyjęcia Go do naszych serc oraz tęsknotę za Nim. Niech podjęte w tym okresie postanowienia, udział w rekolekcjach oraz przedświąteczna spowiedź,pomogą nam w przygotowaniu dla Chrystusa mieszkania w nas samych.

Marana Tha! - Przyjdź, Jezu Panie!

Błogosławionego czasu Adwentu a po nim pełnych radości,
miłości i pokoju, Świąt Narodzenia Pańskiego
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym AD 2021
wszystkim Drogim Parafianom i Gościom życzy

ks. Adam Prorok, Wasz nowy proboszcz.