Świeca

Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom

Świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom jest symbolem pamięci o najsłabszych, potrzebujących naszej pomocy i uwagi. Pierwsze świece Caritas zapłonęły na polskich stołach w 1993 roku. W 1994 roku świece płonęły już na stołach wigilijnych w całej Polsce.

Świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, którą otrzymuje się na pamiątkę złożonej ofiary, jest znakiem wrażliwości i solidarności z dziećmi z najuboższych rodzin. Zapalona na wigilijnym stole świadczy o miłość i solidarności z tymi, którym brakuje nie tylko środków materialnych, ale często rodzinnego ciepła i miłości.

Akcja rozprowadzania świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom prowadzona jest w Adwencie.

Jej owoce trwają jednak przez cały rok dzięki przeznaczaniu środków z niej pozyskanych na następujące formy pomocy:

  • dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci z ubogich rodzin
  • dofinansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci
  • prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych
  • wspieranie rodzin wielodzietnych i samotnych matek

W akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom biorą udział wszystkie diecezje w Polsce, a także wszystkie Polskie Misje we Francji i wiele Polskich Misji w Niemczech.

W naszej Misji świece będą od I niedzieli adwentu.