Sakramenty Św.

Chrzest

Rodzice zgłaszają przynajmniej 2 tygodnie przed datą chrztu przedstawiając:

 • Metrykę urodzenia dziecka (Geburtsurkunde)
 • Zaświadczenie z niemieckiej terytorialnej parafii zamieszkania o przynależności do tej parafii (Mitgliedsbescheinigung).
 • Imiona i Nazwiska, miejsce zamieszkania rodziców chrzestnych
 • Chrzestni powinni ponadto dostarczyć zaświadczenia ze swoich parafii zamieszkania (tak polskich jak niemieckich), że mogą podjąć taką funkcję.
 • Chrzestni winni być wierzący i praktykujący, bierzmowani i o ile są małżonkami winni mieć ślub kościelny.
 • Rodzice i Chrzestni powinni przystąpić do Sakramentu Pokuty i przyjąć Komunię św. w intencji dziecka otrzymującego Chrzest św.

Sakrament małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się przynajmniej 2 miesiące przed datą ślubu przedstawiając:

 • Dowody tożsamości.
 • Nie starsze jak 6 miesięcy świadectwa chrztu św. tzw.: „do ślubu”
 • Zaświadczenie z niemieckiej parafii swojego zamieszkania o przynależności do tej parafii (Mitgliedsbescheinigung).
 • Dokument potwierdzający zamiar (Anmeldung zur Eheschliessung) lub już zawarcie ślubu cywilnego (Bescheinigung über Eheschliessung).
 • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

Sakrament chorych

Chorych należy zgłaszać w zakrystii lub telefonicznie.

Chorzy odwiedzani są z posługą sakramentalną:

 • w razie koniecznej potrzeby w domu lub szpitalu o każdej porze.
 • reguralne odwiedziny osób starszych lub chorych z racji I-piątku miesiąca.

Pogrzeb

 • Należy poinformować Instytut Pogrzebowy i niemiecką parafię zamieszkania o woli Państwa lub osoby zmarłej, aby pogrzeb odbył się po polsku.
 • Należy podać w Instytucie Pogrzebowym numer tel. Polskiej Parafii oraz zastrzec konieczność wcześniejszego kontaktu.
 • Należy również osobiście skontaktować się z proboszczem.