Pierwsza Komunia Św. w roku 2019

Elmshorn

Uroczystość I Komunii Św. odbędzie się: 12.05.2019, godz. 9:00

Pierwsza Spowiedź:

Biały Tydzień: 

Neumünster

Uroczystość I Komunii Św. odbędzie się: 26.05.2019, godz. 9:00

Pierwsza Spowiedź:

Biały Tydzień:

Poświęcenie świec I-Komunijnych

„Światłością na oświecenie narodów” nazwał starzec Symeon Dziecię Jezus, gdy Najświętsza Panna i św. Józef przynieśli Jezusa czterdziestego dnia po narodzeniu do Świątyni w Jerozolimie. Symeon rozpoznaje w Nim Boskiego Mesjasza, którego oczekiwał naród Izraela. Maryja i Józef, zgodnie  z Prawem ofiarują Jezusa Ojcu Niebieskiemu, dokonując obrzędu oczyszczenia oraz „wykupu" swego Pierworodnego.

Jezus Chrystus - Syn Boży jest dla nas wszystkich prawdziwą Światłością, która oświeca nasze serca blaskiem łaski Bożego życia. Ten blask zamieszkuje w nas od dnia chrztu św„ podczas którego zapalana jest świeca, której światło towarzyszy nam w ważnych chwilach naszego życia, a szczególnie w chwili śmierci.

Ważną chwilą dla dziecka przygotowującego się  do I Komunii jest poświącenie świec  I Komunijnych, których  światło ma towarzyszyć w przygotowaniu do tej radosnej chwili życia – I Komunii.  Wtedy Drodzy Rodzice wasze dziecko przyjmie po raz pierwszy Pana Jezusa do serca. Starzec Symeon czekał na Pana Jezusa całe życie i dziecko czeka całe swoje życie na Pana Jezusa  w dzień I Komunii.

Poświęcenie świec Pierwszokomunijnych:

Pinneberg:  03.02.2019 o godz.19:00

Neumünster:  03.02.2019 o godz.15:30

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych dzieci przygotowujących się do I Komunii oraz poświęcenie i przekazanie medalika

Elmshorn: 24.03.2019, godz. 9:00

Neumünster: 24.03.2019, godz. 15:30