Pielgrzymka na Litwę

w polączeniu  z polskimi Sanktuariami.

30 maja do 5 czerwca 2019.

Program ramowy:

DZIEŃ 1: Msza Św. w Bordesholm, wyjazd, Licheń
DZIEŃ 2: Licheń, Święta Lipka
DZIEŃ 3: Troki, Wilno
DZIEŃ 4: Wilno
DZIEŃ 5: Kowno, Studzieniczna
DZIEŃ 6: Gietrzwałd
DZIEŃ 7: Toruń i powrót

Spotkanie przedpielgrzymkowe w Neumünster, 19 maja po Mszy św. (Msza św. o godz. 15:30)


 

"Pan Tadeusz" - Inwokacja

Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem
(Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę
Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę
I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu
Iść za wrócone życie podziękować Bogu),
Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono.
Tymczasem przenoś moję duszę utęsknioną
Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych,
Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych;
Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem,
Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem;
Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała,
Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała,
A wszystko przepasane, jakby wstęgą, miedzą
Zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą.

Adam Mickiewicz (1798 – 1855)