Dzień Matki

12 maja 2019

Dzień Matki - to święto wyraża głęboki szacunek i wdzięczność wobec każdej matki jako tej, która z woli Bożej rodzi nowe życie.

Przypominamy dzieciom, by w tym dniu szczególnie pomodliły się za swoje mamy i podziękowały Im za wszelką troskę i dobro.

W naszej Misji na zakończenie Mszy św. 11.05. (HD), 12.05. (EL, IZ), 18.05. (RD) i 19.05. (Pin, NMS) dzieci wręczą swoim mamom różę - znak miłości.

Zapraszamy na Msze św., podczas których polecać będziemy Panu Bogu wszystkie mamy.